Duurzaam Ondernemen

Duurzaam of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een continu verbeteringsproces waarbij bedrijven en organisaties vrijwillig en op systematische manier economische, sociale- en milieuoverwegingen in de gehele bedrijfsvoering opnemen.

Voor ons draait duurzaamheid rond de drie P's. People (maatschappij), Planet (milieu), Profit (rendabiliteit). Wij geloven dat deze drie P's in evenwicht moeten zijn. Eerst en vooral moeten de mensen overtuigd zijn van de noodzaak om toekomstgericht te denken. Het is onze taak om voor mensen en milieu te zorgen, voor ons en voor de toekomstige generaties. Ook stimuleren we ondernemerschap binnen en buiten onze organisatie. Maar wij willen ook welvaart creëren, en dit kan enkel in een gezond en rendabele organisatie. Wij willen m.a.w. duurzaam ondernemen. Wij pogen voortdurend het evenwicht te vinden tussen economische overwegingen, milieu en de maatschappij.

Vooreerst willen wij zelf het voorbeeld geven. In onze kantoren werken wij 100% op groene stroom van Eni/Eneco. Ook proberen we een paperless office na te streven en worden de medewerkers aangemoedigd om duurzame oplossingen te zoeken, correct te sorteren en verspilling te vermijden.

Maar ook in onze manier van werken pogen wij duurzaam te ondernemen. Bij de keuze van onze partners voor onze groepsaankopen, is het duurzaam karakter één van de criteria bij de selectie en de veiling. Bij SamenGoedkoper selecteert haar partners niet enkel op basis van prijs. Wij kijken immers ook steeds naar de lange termijn: kwaliteit van de geleverde diensten en producten, de garanties over x jaar en de impact op het milieu en maatschappij, m.a.w. de duurzaamheid van de aangeboden oplossing. Daarom gaan we voor duurzame groepsaankopen.

Lees meer over duurzaam ondernemen in Vlaanderen.